Produkty

Drevená štiepka sa vyrába pomocou špeciálneho zariadenia (štiepkovač) z menej hodnotného  odpadového dreva, ktoré nie je vhodné na spracovanie. Rozmery štiepky sú približne 20 x 30 x 50 mm.

 

Čo sú drevené pelety?

Drevené pelety sú palivom so 100 % prírodného materiálu. Surovinou na ich výrobu sú piliny a hobliny tvoriace odpad drevospracujúceho priemyslu.

Výroba peliet prebieha bez prídavku chemicko – syntetických prostriedkov. Surovina je pri vysokom tlaku a teple zhutnená a zlisovaná do malých valčekov – granulí kruhového prierezu obvyklou veľkosťou priemeru 6 mm.

Pelety sa spaľujú v špeciálnych spaľovacích zariadeniach, ktoré sa vyznačujú plnoautomaticky riadenou prevádzkou vykurovania. Prostredníctvom automatického prispôsobovania výkonu sa dosahuje úspora nákladov na vykurovanie i úspora energie. Horením peliet vzniká veľmi malé množstvo popola. Pri spaľovaní l kg peliet vznikne asi 5 g popola. V bežnom rodinnom dome je to týždenne cca   1,5 kg popola, ktorý je navyše výborným hnojivom pre záhradku. Množstvo  1 kg peliet má výhrevnosť cca  17,5 MJ a zodpovedá objemu  0,5 m3 plynu. Pelety sú relatívne novou formou drevného paliva, ktoré umožňuje kotlom spaľujúcim biomasu automatickú prevádzku. Zásobníky na pelety sú skonštruované tak, aby objem vsypaného paliva vystačil dostatočne dlhý čas (v závislosti od výkonu kotla).  V prípade vybudovania skladovacej miestnosti, alebo sila sa užívateľ nemusí starať o palivo celý rok. Systémom dopravníkov je palivo dodávané do kotla podľa momentálnej potreby. Spôsob dopravovania paliva je veľmi jednoduchý. Do zásobníka sa palivo nasype priamo z 15 kg vriec. Pelety vo vreciach  po 15 kg sú výborne manipulované, pre malého užívateľa domu je najvhodnejšie toto balenie. Pelety sa distribujú aj balené vo vakoch 1000 kg,  prípadne sypané.

Zariadenie na spaľovanie drevených peliet

Pri zariadeniach na vykurovanie peletami je ručné zakurovanie už minulosťou. Vykurovacie zariadenie je riadené integrovaným mikroprocesorom. Pomocou závitovaného dopravníka sa drevené pelety plne automaticky dopravia z priestoru uskladnenia do spaľovacieho priestoru, kde sa elektricky zapália.  Mikroprocesorové riadenie vypočíta automaticky potrebné množstvo drevných peliet a postará sa o optimálny priemer vzduchu potrebného k spaľovaniu, množstvo paliva a prevádzkovú teplotu. Je to zárukou vysokého účinného priebehu spaľovania nepatrnými emisiami a minimálnym množstvom popola. Na vykurovanie peletami sú k dispozícii kotly ústredného kúrenia, samostatné kozuby a veľmi zaujímavým artiklom sú kozuby so zaskleným horeniskom, ktoré okrem tepla poskytujú  i estetický pohľad ako kozuby na kusové drevo, len prinášajú podstatne vyšší komfort a čistotu. Vyhľadávaním riešením vykurovania rodinného domu je kombinácia kotla na pelety so solárnym systémom.

Kozuby na pelety

Kozuby na pelety slúžia predovšetkým na vykurovanie jednotlivých obytných miestností. Majú zásobník,  ktorý sa ručne dopĺňa priamo nasypaním vrecka raz za 1 až 2 dni. Dajú sa realizovať ako etážové, alebo zariadenia ústredného kúrenia s

automatickým dávkovaním peliet. Tepelný výkon týchto zariadení je 5 až 20 KW.  Pri 6 KW  výkone kozuba a vykurovacej plochy je ročná spotreba paliva 1 600 kg. Výhody peletových kozubov sú:

 • Jednoduchá obsluha
 • Nastaviteľný tepelný výkon
 • Plnoautomatická prevádzka
 • Dobré spaľovanie z minimálnym množstvom škodlivín

Vedeli ste, že?

 • 2 kg peliet nahradí 1m3 zemného plynu?
 • 1 kg peliet rovná sa 4,9 kW
 • v slovenských lesoch dorastie každú sekundu l m3 dreva a z neho sa  dá vyrobiť 250 kg peliet?
 • spracovaním na pelety vzrastá cena odpadového dreva a jeho spracovaním v regióne sa posilňuje miestna ekonomika?
 • vykurovanie peletami sa teší čoraz väčšej obľube?
 • domáce firmy začínajú vyrábať vykurovacie zariadenia na pelety pomocou špičkovej uznávanej technológie?
 • popol vznikajúci drevenými peletami je vysokohodnotným hnojivom pre záhradu?
 • kúrenie peletami je pohodlné, moderné primerane nákladné a nezaťažuje životné prostredie?

Peletové kotly na ústredné vykurovanie

Peletové kotly slúžia na vykurovanie v rodinných a bytových domov. Diaľkové ovládanie umožňuje kúrenie riadiť a kontrolovať priamo z obývačky. Pomocou predvolených tepelných programov sa dá rýchlo a jednoducho prispôsobiť kúrenie k potrebám užívateľa. Hlavnou výhodou je plnoautomatická prevádzka a dobré spaľovacie vlastnosti vďaka elektronicky presnému dávkovaniu peliet a množstva vzduch. Tepelný výkon sa stupňovito nastaví riadeným dodávaním paliva v závislosti od vonkajšej teploty.

Bežný rodinný dom postavený v 70 – 80 rokoch s tepelnou stratou: 15 KW

Ročná spotreba peliet : 5 – 6 ton